Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 16. listopadu 2021 od 16:30 hod. do 17:30 hod. Po zahájení v kmenových třídách následují individuální pohovory s vyučujícími. Součástí třídních schůzek je i volba nových členů Školské rady za rodiče a zletilé žáky.

COVID opatření

Při vstupu do budovy v učebně 161 je potřeba se prokázat osvědčením o očkování proti nemoci COVID_19, dokladem o ochranné lhůtě po prodělané nemoci COVID_19, POC testem, který není starší než 24 hodin nebo RT-PCR testem ne starším než 72 hodin.

 

Srdečně zveme všechny rodiče.