Netradiční konec školního roku na SOŠce

Poslední dny letošního školního roku proběhly na SOŠce velmi netradičně ve spolupráci s Policií ČR. Pozvaným hostem byla paní lektorka por. Mgr. A. Musilová, která s sebou přivedla velmi zkušeného kolegu – znalého problematiky drogových závislostí – z Brna. Vzhledem k epidemické situaci proběhly přednášky se spoustou praktických informací týkajících se kriminality mládeže na školním dvoře gymnázia. Studenti si pod vedením paní Mgr. I. Höferové vytvořili velmi příjemné přednáškové prostředí, také počasí akci přálo.
Poučení z oblasti kriminality, drogových závislostí a užívání alkoholu před jízdou není nikdy dost a je potřeba si uvědomovat, že každý jsme odpovědný v těchto situacích nejen sám za sebe, ale také za životy druhých, které můžeme svojí nevědomostí, nepozorností, laxností a nezodpovědností ohrozit. Trestní sazby za takovéto přečiny jsou sice mnohdy vysoké, ale „postiženým“ zdraví a v horším případě i zmařené mladé životy nikdo nevrátí.
Přednáška i uvedené případy z praxe nás velmi oslovily. Všem organizátorům děkujeme a přejme si, ať je těch „negativních“ případů kolem nás co nejméně.