My English week challenge

Naši studenti mají rádi výzvy. Jednou z nich bylo – vyzkoušet si mluvit co nejvíce během jednoho týdne anglicky. Během tohoto týdne si dělali poznámky a zapisovali si svoje pocity a reakce okolí.

Ze začátku se cítili nejistě a zvláštně, ale na konci týdne už byly jako rybky ve vodě (ve většině případů). Už se těší, až si tento týden zopakují. 

Bylo to přínosné nejen pro ně, ale i jejich okolí. Zjištění, že každodenní angličtina je jiná než v učebnici, spoustu z nich motivovalo k hlubšímu studiu. Sledování filmů v anglickém jazyce, které běžně zvládají s porozuměním, a zjištění, že běžná angličtina je o něčem jiném, bylo důležité pro mnohé z našich studentů.

Jsme rádi, že se naši studenti nebojí ničeho a zvládnou vystoupit ze své komfortní zóny. Za to jim velmi děkujeme.