Školní kolo překladatelské soutěže v ruském jazyce

Ani během distanční výuky nezahálíme!

Tři žáci vyššího stupně gymnázia se 4. listopadu 2020 zúčastnili školního kola překladatelské soutěže v ruském jazyce. Tuto soutěž v cizích jazycích pořádá pro středoškoláky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Gymnáziem Olomouc Hejčín. První tři účastníci školního kola postupují do kola fakultního.

Úkolem bylo přeložit v časovém limitu 120 minut z ruského jazyka do jazyka českého dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany; jeden text uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Zadání i odevzdání překladu proběhlo on-line.

Úspěch při překládání nezávisí jen na dobré znalosti cizího jazyka, nýbrž neméně na vynikajícím zvládání češtiny. U překladů se hodnotila věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, dále jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů.

Výsledky školního kola překladatelské soutěže RJ:

1. místo Vladimír Dostál 7.MA
2. místo Eliška Rösslerová 4.B
3. místo Olexandra Stefanyšyn 7.MA

Děkujeme za účast i za podané výkony a přejeme mnoho zdaru v dalším kole.

Mgr. Zlatka Zbořilová