Projekt sekund „slučka“

Myšlenková mapa

SBLÍŽENÍ – SPOJENÍ – KOLEKTIV – BOJOVKA – HRY – ZÁBAVA – KAMARÁDI  – PŘEMÝŠLENÍ

Těmito slovy popsali žáci ze sekundy akci, která se konala ve vyškovském parku 23. 9. 2020.

V tento den jsme se my, studenti z obou tříd sekundy, setkali a společně jsme se bavili. Učitelé nás rozdělili do týmů a my jsme proti sobě nastoupili v několika soutěžích. Nejprve jsme se přetlačovali, potom pantomimicky předváděli přísloví a nakonec jsme hráli velkou hru, při které jsme chodili po parku a plnili úkoly. Na konci jsme všichni dostali sladkou odměnu. Tento den jsme si moc užili a určitě se budeme těšit na další slučku.

Veronika Plevová a David Petrů