Úřední hodiny o prázdninách 2021

Během hlavních prázdnin je škola otevřená pouze v úřední dny – konkrétní termíny jsou uvedeny v příloze.

Potvrzení o studiu žákům budoucích 1. ročníků se bude vydávat od 1. září 2021.

Přílohy