Proběhly oslavy 120 let gymnázia

120. výročí založení Gymnázia Vyškov

V sobotu 21. září 2019 si Gymnázium a SOŠZE Vyškov připomnělo 120. výročí od založení. Toto jubileum mohla společně se školou oslavit také veřejnost spolu s bývalými absolventy a učiteli. Celé oslavy byly pod záštitou vedení školy, ředitele RNDr. Václava Klementa a Mgr. Ivany Voženílkové, a za významné podpory města Vyškov.

Doprovodné akce probíhaly od 18. do 20. září 2019 na Masarykově náměstí, kde byly k vidění ukázky z hodin mnoha vyučovacích předmětů.

Hlavní oslavy pak započaly dne 21. září v 9:00 hodin. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení a prostory školy a obdržet almanach, který byl vydán při této výjimečné příležitosti. Dopoledne byla ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie odsloužena mše svatá za zemřelé profesory, zaměstnance a studenty.

Ve 14:30 program vyvrcholil shromážděním na Masarykově náměstí, kde zazněly slavnostní projevy představitelů školy, města i kraje, ty byly honosně propojeny s nádherným vystoupením sboru Recanto pod vedením Aleše Musila. Odpolední program byl moderován televizní hlasatelkou, absolventkou školy Ivanou Šmelovou. Po rozchodu měli absolventi možnost seskupit se po bývalých třídách a zase se tak shledat. K vidění byla také výstava fotografií Svět očima studentů či absolventská tabla v aule školy. Kromě význačných hostů z města Vyškova a Krajského úřadu Jihomoravského kraje oslavy navštívili i hosté z partnerské školy v Japonsku.

Děkujeme všem za účast a věříme, že si oslavy užili a při této příležitosti si také zavzpomínali na svá studentská léta.

 

Šárka Plisková, Simona Preisová, studentky 4. AK

 

Informace o oslavách na stránkách JMK: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=399530&TypeID=2 .