Výuka v praxi pokračuje…

V hodinách ekonomiky pravidelně navštěvujeme významné instituce ve Vyškově: územní pracoviště Finančního úřadu, Okresní správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Czech POINT na Turistickém informačním centru a obchodní banky. Pracovnice Czech POINTU nám vysvětlily, za jakým účelem byla tato místa zřízena. Informovaly nás o službách, které Czech POINT poskytuje, a o podmínkách jejich využití.

Dne 4. dubna 2019 jsem s žáky 2. ročníku obchodní akademie navštívila Československou obchodní banku, a.s. V bance nás přivítal ředitel pobočky ČSOB Vyškov Ing. Kamil Vysloužil a velmi ochotně nám nabídl přenášku na téma „Bankovnictví“.
Tato přednáška se uskutečnila 23. dubna 2019. Pan ředitel přišel osobně a zajímavým způsobem přiblížil žákům 2. a 3. ročníku obchodní akademie problematiku vkladů, úvěrů a dalších produktů, které nabízejí obchodní banky. Žákům dále přiblížil současné úrokové sazby a vysvětlil jejich stanovení. V rámci diskuze měli žáci možnost pokládat panu řediteli otázky týkající se bankovní problematiky. Pan ředitel nám přislíbil spolupráci i v příštím školním roce.
Informace získané z praktické výuky můžeme využít při dalším studiu i v běžném životě.

Ing. Lenka Molčanová, vyučující ekonomických předmětů