Slavkovské memento 2019

Dne 26. dubna 2019 proběhlo v Historickém sále zámku ve Slavkově u Brna slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literárně-historické soutěže Slavkovské memento 2019.

Letošní 15. ročník nabídl dvě témata: „Války – neválky“ a „80. výročí okupace Československa nacistickým Německem“. Soutěžilo se již tradičně ve dvou kategoriích – SŠ a 2. stupeň ZŠ. Účastníci si mohli vybrat libovolný stylistický útvar. Celkem 105 prací od 138 autorů hodnotila komise složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu.
Velmi krásná ocenění si ze Slavkova odvezli studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov:

1. místo v kategorii SŠ, téma Neválky, získala Barbora Hašková (3.A) za práci Historie vyškovského gymnázia, kde se zaměřila na období 1. a 2. světové války, vynucené změny ve výuce, oběti z řad profesorského sboru, studentů a absolventů.

3. místo ve stejné kategorii obsadila Kateřina Navrátilová (3.A) s prací Základní škola v Morkovicích za protektorátu Čechy a Morava.

Práce Matěje Spisara byla v kategorii SŠ oceněna Pamětním listem.

V kategorii ZŠ si třída kvarta A odvezla Cenu hejtmana za kolektivní práci Antinacistická čítanka.
Práce Michala Hořavy (tercie A), Anny Halasové (kvarta A), Elišky Tesařová (kvarta A) byly oceněny Čestným uznáním a práce Natálie Pouzové (tercie A) Pamětním listem.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kolčářová

Nezařazené