Mezinárodní Skype videokonference Vyškov – Moskva 2019

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se studenti ruského jazyka tříd 3.A, 3.B a partnerské školy v Moskvě zúčastnili mezinárodní Skype videokonference na téma „Na slovíčko s Puškinem“ v rámci projektu Dialog kultur. Tématem bylo zvoleno dílo A. S. Puškina, neboť v roce 2019 se slaví 220. výročí od jeho narození.

Akci samé předcházela dlouhodobá příprava v obou školách – vybrání a sestavení seznamu děl, nejen básní, které znají nebo o kterých se učí studenti v obou zemích, zaslání seznamu partnerům a volba básní, které zaznějí v průběhu videokonference.

Po úvodu, kdy koordinátorka z naší partnerské školy videokonferenci zahájila a obě školy se navzájem pozdravily, dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících ústní prezentace. Představili své školy, uvedli informace o zahrnutí tvorby Puškina do učebního procesu a o rozsahu, v jakém se s dílem Puškina seznamují ve škole. Po této části již následovala samotná prezentace tvorby formou recitací – opět v podání žáků.

Tak akce umožnila našim studentům uslyšet básně, recitované v ruštině v podání rodilých mluvčích. Z druhé strany, účastníci z moskevské školy měli jedinečnou možnost uslyšet stejné básně v překladu do českého jazyka v podání našich žáků. Jedinou výjimkou byla ukázka z románu ve verších Evžen Oněgin. Portrét Taťány představili v obou jazycích žáci našeho gymnázia.

Za naši školu vystupovali Pavel Mazáč a Barbora Švůgrová ze třídy 3.A, dále Adéla Matalová, Matěj Spisar, Petra Bezděková, David Tvrzník, Markéta Paludová, Veronika Muranyi a Tomáš Bohuslav (technická podpora) ze třídy 3.B.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností a využití moderních technologií. Komunikace probíhala v ruském i českém jazyce.

Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla i příjemný kulturní zážitek. K úspěchu akce také přispěla spolupráce s vyučujícími českého jazyka a technická podpora ze strany informatiků.

Mgr. Zlatka Zbořilová