Diplomacie aneb studenti v roli delegátů OSN

Třetí březnový týden se v Praze uskutečnila závěrečná konference XXIV. ročníku Pražského studentského summitu, které se již tradičně zúčastnili i studenti vyškovského gymnázia, jmenovitě pak Sarah Baráková, Tereza Jedličková, Anna Zadražilová (všechny z 8.OB) a Helena Procházková (7.MA).
Vše začalo ve středu 20. března, kdy měla většina účastníků možnost zavítat na ambasádu „své“ země. Na velvyslanectvích jsme se od velvyslanců dozvěděli stěžejní informace o prioritách svých států v projednávaných bodech agendy či jsme jen pohovořili o zahraničně-politickém směřování dané země. Těm jedincům, kteří nemohli navštívit ambasádu svého státu, byť z politických či logistických důvodů, byla nabídnuta náhradní recepce na švédské ambasádě. Druhou možnost jsme okusili i my, jakožto delegáti zastupující Čad, jehož nejbližší ambasáda se nalézá v Moskvě, a KLDR, u níž jsou důvody asi všem poměrně jasné.

Druhý den se odehrával v duchu slavnostního zahájení, které probíhalo na Václavském náměstí v hotelu Ambassador. V průběhu dne jsme si vyslechli diskuzi odborníků na téma brexit či projevy mnohých významných českých osobností. Jednou z nejzajímavějších částí programu pro nás byly tzv. Summit talks, během kterých nám bývalí delegáti sdělili, jak jim summit pomohl dostat se například do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či do vedení organizace Lékaři bez hranic. Odpoledne jsme i my využili možnosti pronést dvouminutový projev před více než třemi sty lidmi, což pro nás bylo zcela novou a bezesporu přínosnou zkušeností.

Následující dny jsme  věnovali náročné práci delegáta OSN, na kterou jsme se v průběhu dosavadního školního roku připravovali v rámci 5 sobotních workshopů. Naše hlasy brojily proti měnové manipulaci, obchodu s lidmi nebo se dovolávaly práva na vzdělání pro všechny jedince této planety. Veškeré naše úsilí vyvrcholilo nedělní simulací Valného shromáždění OSN, na kterém nám bylo umožněno před plénem prezentovat sladké plody našich jednání.

Poté už následovalo pouze slavnostní ukončení, při kterém se mnohým z nás zalesklo nejednou v oku. Zejména pak maturantům, pro které byl letošní ročník poslední možností si vychutnat, jaké je to vlastně býti delegátem v OSN.

Anna Zadražilová, 8.OB