Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení 2019

Obecné dotazy

 • Kde získám formulář přihlášky?
  • Formulář by měla dát uchazeči základní škola, případně si jej můžete stáhnout na těchto stránkách (v dolní části v sekci Ke stažení).
 • Na který termín přijímací zkoušky mám přijít na vaši školu?
  • Termín záleží na tom, kterou školu máte uvedenou na přihlášce jako první a kterou jako druhou v pořadí.
  • 1. pořadí na přihlášce = 1. termín, 2. pořadí na přihlášce = 2. termín.
 • Mám dva diplomy za účast v okresním kole, kolik dostanu bodů?
  • Do výsledků se započítává nejlpší umístění a jen jednou. Tj. za účast v okresním kole je 5 bodů, i když doložíte dva diplomy. Diplomy musí být za letošní nebo loňský školní rok, nesmí být starší.
 • Jak zjistím, která soutěž se počítá?
  • Seznam soutěží najdete na stránkách MŠMT. Započítáváme pouze soutěže z kategorie A nebo B z vybraných předmětů, viz kritéria PZ.
 • Musím mít zdravotní potvrzení?
  • Zdravotní potvrzení vyžadujeme pouze pro obor Praktická sestra.
 • Kdo může vyzvednout rozhodnutí o přijetí / nepřijetí?
  • Rozhodnutí musí vyzvednout zákonný zástupce nezletilého žáka, který je uveden na přihlášce nebo zletilý žák, pokud je uvedeno na přihlášce, že se zastupuje sám.

Gymnázium

 • Kolik přihlášek mohu podat na 8leté gymnázium?
  • Na naši školu lze podat dvě přihlášky – na dvě různá zaměření oboru (GATE – tradiční výuka, OZON – progresivní výuka). Přihlášky se podávají na standardní formulář a vyplňují se oba  termíny – jeden pro OZON, druhý pro GATE.
 • Proč máme na OZON v kritériích přijímací pohovor, když za něj nejsou body?
  • Přijímací pohovor slouží k tomu, abychom navázali kontakt s rodiči a ujasnili s nimi, co od tohoto nového oboru očekávat a jestli je vhodný právě pro jejich dítě.

 

Střední odborná škola