Otevřeli jsme dveře – také novému oboru a budoucím sestrám

V rámci dne otevřených dveří na naší škole, který se konal 27. 11. 2018, sklidily značnou pozornost chystané změny, které se dotknou zdravotnických oborů. A budou to opravdu změny zásadní: pro příští školní rok nabízíme pouze jeden zdravotnický obor, a to praktickou sestru.

    Tento nový obor vznikl celostátně změnou legislativy. Obor praktická sestra byl vytvořen transformací oboru zdravotnický asistent a je reakcí na potřeby praxe a všeobecný nedostatek zdravotnického personálu u lůžek i v ambulancích.

    Obor praktická sestra se na středních školách otevírá až v příštím školním roce, fakticky se ale všichni dosavadní zdravotničtí asistenti automaticky stávají praktickými sestrami se všemi náležitými kompetencemi.

    A v čem tedy spočívá rozdíl? Není to jen formální změna názvu, praktická sestra pracuje v rámci vymezených kompetencí bez odborného dohledu, zatímco jako zdravotnický asistent mohla pracovat vždy právě jen s dohledem, a to i při výkonu těch nejzákladnějších ošetřovatelských činností. Praktické sestry budou tedy samostatnější, a tím také využitelnější, třeba i pro směnný provoz.

    Dalším nesporným kladem je legislativně zakotvená možnost zkráceného studia VOŠ v oboru všeobecná sestra, a to po střední škole právě jen pro praktické sestry. Také proto bude v rámci studia u praktické sestry kladen zvýšený důraz na odbornou a praktickou přípravu, současně však, jako u všech maturitních oborů, budou muset studenti zvládnout na úrovni kritérií státní maturitní zkoušky přinejmenším český a cizí jazyk. Pro tuto všestrannou náročnost bude základním předpokladem úspěšného studia nejen opravdový zájem o obor, ale také velmi dobré studijní výsledky.

    Věříme, že právě tento faktor výrazně posune úroveň studia a vrátí oboru i zdravotnickému povolání prestiž, která mu právem náleží.