Finále Logické olympiády v Praze

Po letošním vítězství v krajském kole reprezentoval Luboš Bartík z oktávy B naši školu ve finále Logické olympiády v Praze. V pondělí 26. listopadu získal 27. místo a patří už po několikáté mezi 50 % nejlepších finalistů v nejvyšší kategorii. Takové umístění může pro studenty znamenat například prominutí přijímací zkoušky na ČVUT v Praze. Blahopřejeme!Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61 761 soutěžících z 3 007 škol z celé České republiky.

Na naší škole se nominačního kola Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) zúčastnilo 87 studentů nižších ročníků gymnázia, do krajského semifinále postoupili Martin Kužílek z 4.KA a Gabriel Provazník z 1.PA.

V kategorii Kategorie C (studenti středních škol – poslední 4 ročníky studia) se na naší škole nominačního kola zúčastnilo 311 studentů gymnázia, ekonomického oboru a zdravotnických oborů. Do krajského semifinále postoupili Luboš Bartík, 8.OB, Adam Štolfa, 4.A a Petra Bastlová, 4.A.

Další informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz.

Video o soutěži