Letošní Ceny Jana Hona putují na zdravku!

Dne 21. 11. 2018 byly uděleny Nadací Tři brány Ceny Jana Hona. Škola nominovala celkem tři studentky: Evu Olejníčkovou ze 4. ZL, Pavlínu Sotolářovou ze 4. ZA a Veroniku Babyrádovou z 8. OA.

Evu Olejníčkovou, 4. ZL za poskytnutí nezbytné a téměř profesionální pomoci u člověka nalezeného na ulici v bezvědomí se zástavou dechu a oběhu. Eva rozpoznala náhlé selhání životních funkcí a bezodkladně zahájila společně s ostatními svědky nepřímou masáž hrudníku. Resuscitaci prováděla nejen do příjezdu záchranářů, ale i pod vedením profesionálů asistovala při záchranné akci až do ukončení zásahu. Tato studentka prokázala nejen schopnost pohotově a správně jednat, ale ctí ji také veliká skromnost. Okolí se totiž o jejím činu dozvědělo až z pochvalného dopisu od zdravotníků z RZP. Její třídní učitelka Mgr. Eva Tichopádová k odůvodnění nominace dodala: ,,Eva je spolehlivý člověk, na kterém si nejvíce ceníme její skromnosti. Má velmi zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům nejen ve škole, ale i v osobním životě, především v péči o mladší sourozence. Její prioritou je vždy ochota pomáhat druhým, což nám dokázala při záchraně cizího lidského života.“

Nominovaná dále byla Pavlína Sotolářová, 4. ZA. Pavlína je jednou z prvních dobrovolnic zapojených do dobrovolnických programů ADRA ve Vyškově, v rámci programu dobrovolnictví dochází již druhým rokem do Domova pro seniory. Jako první dobrovolnice se v domově setkala se smrtí přiděleného (nevidomého) seniora, byla s ním v jeho posledním dni a také díky ní a její společnosti odcházel s úsměvem. Další dobrovolnickou činností je práce v rámci organizace IQ Roma servis, kde spolupracuje při vzdělávacích a volnočasových aktivitách pro děti a mládež.

Na akcích školy a ZUŠ ve Vyškově aktivně vystupuje se svou profesionální a procítěnou hrou na klavír, některé skladby dokonce sama komponuje, a to i pro další hudební nástroje. V loňském školním roce vzorně reprezentovala školu na celostátní soutěži v ošetřovatelství. Mgr. Lauterbachová, vedoucí dobrovolnického centra ADRA, nám o ní napsala: „Je to opravdu člověk se srdcem na dlani a myslím, že obdivuhodné je už to, když si je někdo již v tak mladém věku vědom toho, že tady není sám pro sebe.“

Obě studentky Cenu Jana Hona obdržely.

Třetí nominovaná studentka odcházela s pamětním listem. Veronika Babyrádová, 8. OA v červnu 2018 vyhrála celostátní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Veronika vytvořila výukovou brožuru zaměřenou na jedovaté rostliny v ČR. Brožuru doplňuje pexeso a desková hra. Tato trojkombinace je uceleným dílem, jehož hlavním cílem je kromě odborné správnosti i podpora atraktivnosti v hodinách biologie nejen pro žáky základních škol, ale především na gymnáziích. Dále se Veronika zapojila do projektu Badatel, který organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Tento projekt nabízí středoškolským studentům zapojení do vědeckých projektů. V případě Veroniky jde o téma „Přímá chemická analýza rostlinného materiálu“. A charakteristika napsaná třídní učitelkou Mgr. Jitkou Hrežovou: Veronika je výraznou osobností třídy. Je svědomitá a velmi pracovitá. Vždy se snaží přijít věcem na kloub, a když se jí to podaří, je ochotná se o výsledek podělit s ostatními. Její pozitivní přístup ke studiu je inspirativní pro její okolí.