Slavnostní setkání ke 130 letům zemědělského školství ve Vyškově

V sobotu 22. září 2018 se uskutečnilo v budově vyškovského gymnázia setkání bývalých pedagogů zemědělské školy při příležitosti 130. výročí zemědělského školství na Vyškovsku.
Setkání inicioval ředitel školy RNDr. Václav Klement, pod jehož vedení dnes budova tehdejší zemědělské školy patří. Ve svém projevu připomněl rok jejího založení (1888) při příležitosti 40. výročí zrušení roboty v Čechách i další historii školy v návaznosti na osudové roky zakončené osmičkou. Konstatoval, že bývalá škola vždy úspěšně plnila vzdělávací úkoly a připravila množství absolventů, kteří se stali odborníky ve svém oboru a působí v našem regionu dodnes. Ocenil zároveň práci pedagogů, kteří na škole působili.

Mezi čestnými hosty byli RNDr. Petr Hájek, ředitel SOŠ a SOU Vyškov, kam byl agro obor přesunut, a bývalý ředitel zemědělské školy Ing. Jan Holzer. K čestným hostům a sponzorům patřili i Ing. Cyril Sigmund, předseda představenstva Agros Vyškov – Dědice, a.s. a Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva Zemědělského družstva Rostěnice, a.s.
Po malém občerstvení následovala prohlídka nově vybudovaných prostor v nejvyšším patře školy. Kladně byla hodnocena přestavba školy a mnozí vzpomínali na dřívější nelehké podmínky.

Velký dík patří sponzorům, kteří toto setkání pomohli uskutečnit.