Adaptační kurz 1. ročníků SOŠZE v Jedovnicích

Ve dnech 5. až 7. září 2018 se první ročníky zdravotnických oborů a obchodní akademie zúčastnily za přítomnosti třídních učitelů PhDr. Breburdové, Mgr. Jirešové a Mgr. et Mgr. Šimoníkové adaptačního programu, na kterém spolupracovali lektoři z organizace Podané ruce.

První den patřil především vzájemnému seznamování, zatímco aktivity následujícího dne se zaměřily výrazněji na komunikaci a spolupráci. Žáci dostali po každé aktivitě zpětnou vazbu, aby si uvědomili, jak se při plnění úkolu chovali a jak jej zvládali. Byli také vyzváni, aby se sami pokusili vystihnout, v čem tkvěl jejich úspěch, popř. co by mohli ještě zlepšit, aby se stali skutečně skvěle fungujícím týmem.

Podvečer prvního dne zakončila vycházka do Jedovnic ke kostelu sv. Petra a Pavla. Velkým štěstím bylo, že si mohli žáci i s pedagogy prohlédnout jeho moderní interiér. Vkusné moderní vitráže v oknech a velmi neobvyklý oltářní obraz a nové lavice celý barokní kostel krásně rozjasnily. Večerní návrat za příjemného teplého počasí s odrážejícími se světly na hladině rybníka Olšovec měl také své kouzlo. Druhého dne odpoledne se uskutečnil naučně poznávací výšlap po turistické stezce podél Jedovnického potoka z Jedovnic k Rudickému propadání. Vody sice bylo méně, než je obvyklé, ale i tak to stálo za to. Večer po vydařených dvoudenních aktivitách se sešli všichni účastníci u táboráku, který připravili šikovní chlapci, a po počátečních rozpacích si společně zazpívali a zpestřili si večer i opékáním špekáčků. 
Adaptační kurz navštívilo vedení školy v čele s panem ředitelem RNDr. Klementem, Mgr. Voženílkovou a Ing. Čermákovou.

Počasí se velmi vydařilo, žáci se spokojeně rozcházeli do svých domovů plni dojmů a zážitků z pobytu, a hlavně z nových spolužáků. Loučili se s kamarády, vedle kterých usednou do školních lavic.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mgr. Höferová

 

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/adaptacni-kurz-1-rocniku-sosze-v-jedovnicich-2018