Nudíš se odpoledne doma? Bádej!

Pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci si můžeš vyzkoušet být součástí výzkumného týmu v rámci projektu Badatel hned v několika různých oborech. Jedná se o matematiku, chemii, biologii, fyziku a informatiku.

Já jsem se v letošním školním roce podílela na chemickém výzkumu. Mými konzultanty byli Mgr. Monika Cechová a doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. Náš výzkumný tým měl za úkol zjistit, jaké látky ovlivňují dormanci semen. Dormance je vlastnost semene, která rozhoduje o tom, kdy dané semeno začne klíčit. Tato problematika nebyla doposud podrobněji zkoumána.

Při práci v laboratoři jsem spolupracovala hlavně s Monikou. Vždy byla velmi ochotná a milá a se vším mi pomohla. Umožnila mi efektivně zkombinovat školu s výzkumem.

V laboratoři jsem vždy dostala podrobné instrukce, jak při práci postupovat, a pokud jsem si nebyla v něčem jistá, moje konzultantka byla vždy ochotná mi danou věc předvést. Pracovala jsem s přístroji, ke kterým běžný student nemá přístup, pochopila jejich princip a postupně se je snažím i ovládat.
Na výzkumu dormance semen se podílím od prosince roku 2017 a v rámci projektu Badatel jsem se zúčastnila i konference mladých vědců, kde jsem prezentovala výsledky našeho projektu v anglickém jazyce. Takže i v angličtině si zde přijdeš na své. Byla jsem velmi šťastná, že můj příspěvek byl ohodnocen a kromě drobných materiálních dárků jsem dostala možnost jet na letní školu do zahraničí.
Účast na tomto projektu je jednou z mých doposud největších životních zkušeností. Je to skvělá příležitost, jak si vyzkoušet běžně nedostupné výzkumné metody a přístroje. Jsem obklopená lidmi, kteří se opravdu snaží, abych si výzkum užívala, a pomáhají mi se vším, co potřebuji. V projektu chci pokračovat i v příštím školním roce. Dosavadní výzkum nám již vytyčil skupiny látek, kterým se budeme v budoucnu podrobněji věnovat.

Podrobnější informace o projektu Badatel se dají dohledat na webových stránkách. Komunikace s jednotlivými konzultanty je velmi rychlá a brzy víte, kdy a kam se dostavit za účelem bádání. Téma, které si v rámci Badatele zvolíte, může být i tématem vaší práce SOČ.

Tedy neváhej a koukni na http://www.badatel.upol.cz/.

Veronika Babyrádová, MA