Gymnázium Vyškov ve středu evropského dění

V polovině dubna jsme spolu s dalšími vybranými studenty vyškovského gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov navštívili hlavní město Evropské unie. Poznávací zájezd do francouzského Štrasburku, kde jsme měli možnost se z blízka seznámit s fungováním a principy Evropského parlamentu, hlavního legislativního orgánu Evropské unie, zorganizoval a škole nabídl pan senátor Ivo Bárek.


Po příjezdu v sobotních odpoledních hodinách nás čekala komentovaná prohlídka historického centra Štrasburku, v němž jsme nalezli například i nádhernou gotickou katedrálu Notre-Dame, která se více než 200 let honosila titulem nejvyšší budovy světa. Následující den jsme se v rámci rekonvalescence z dlouhé a náročné cesty vydali na projížďku alsaským regionem. V průběhu našeho nedělního putování jsme navštívili vinná městečka Ribeauvillé, Kayserberg a rodné město autora sochy Svobody – Colmar.

V pondělí 16. 4. nadešel Den D naší výpravy. Po dobré snídani jsme vyrazili na sever od centra města, do areálu Evropské unie. Nejdříve jsme si vyslechli informativní přednášku o Evropské unii a jejích orgánech, kdy nám bylo vše vysvětleno takříkajíc „polopatě“. Poté jsme se setkali s paní europoslankyní Olgou Sehnalovou, která nám vylíčila pochody Evropské unie ze svého úhlu pohledu. Po přínosné přednášce jsme vyrazili do jednacího sálu, kde jsme měli unikátní možnost živě sledovat plenární zasedání parlamentu. Měli jsme i to štěstí, že z nepřeberného množství jazyků, které je možno v parlamentu slyšet, jsme zaslechli i jeden český projev. Po uběhnutí času, který nám byl věnován k pozorování jednání, jsme se opět odebrali do centra Štrasburku, kde nás čekala slavnostní večeře s paní europoslankyní. V průběhu večeře jsme měli možnost pohovořit s paní poslankyní „z očí do očí“. Shledali jsme obdivuhodnou upřímnost a přímost, se kterou nám paní Sehnalová odpovídala. Všichni jsme též byli překvapeni, kolik času a energie nám paní poslankyně věnovala, když jsme brali v potaz, že se právě vrátila ze zasedání Organizace spojených národů, které se konalo v americkém New Yorku.

Čas vyhrazený pro večeři brzy uplynul jako voda a nám nezbylo nic jiného než usednout do autobusu a vrátit se zpět k našim studentským povinnostem do Vyškova.

Anna Zadražilová, Tereza Jedličková, septima B