Praha očima zdravotníků

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 jsme se my, žáci 3. ročníku zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastnili dvoudenní exkurze do Prahy. Zde jsme měli naplánovaný poměrně náročný program. Hned po příjezdu a ubytování jsme navštívili Petřín a Petřínskou rozhlednu s krásným výhledem na Prahu. Následoval Pražský hrad, který je známý jako největší hradní komplex na světě. Zároveň s ním jsme si prohlédli i jeho největší dominantu – katedrálu sv. Víta. Její hlavní věž vyrůstá přímo nad hrobem svatého Václava a má symbolizovat vrchol koruny Pražského hradu. Hned poté jsme vyrazili na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše. A nakonec jsme zamířili na Karlův most, ovšem procházku jsme museli uspěchat kvůli nečekané bouřce.

Druhá část exkurze byla věnována návštěvě Nemocnice Na Homolce. Tato nemocnice sídlí na Praze 5 a byla vybudovaná v 80. letech 20. století. Postupně zde byla otevřena specializovaná pracoviště neurologická, neurochirurgická, cévně chirurgická, kardiologická a kardiochirurgická. Unikátní je pracoviště Leksellova gama nože, původně pořízeného z celonárodní sbírky. V nemocnici též funguje PET centrum, které bylo dlouhá léta jediným pracovištěm svého druhu v ČR. Bylo nám umožněno prohlédnout si klinické pracoviště cévní chirurgie, jednotku intermediální péče a pooperační jednotku intenzivní péče.

Po prohlídce nemocnice jsme ještě zamířili na Václavské a Staroměstské náměstí s orlojem, který je bohužel touto dobou rekonstruován. Po náročných dnech plných zajímavostí a neobyčejných zážitků jsme se večer unavení vrátili do svých domovů.
Celá exkurze byla velmi obohacující a zajímavá.

Za žáky zdravotnických oborů Michaela Čtvrtníčková a Jakub Zahradníček.