Resuscitace poskytnutá naší studentkou

Dne 8. 3. poskytla studentka 3. ročníku zdravotnického lycea Eva Olejníčková nezbytnou a téměř profesionální pomoc u člověka nalezeného na ulici v bezvědomí se zástavou dechu a oběhu. Eva rozpoznala náhlé selhání životních funkcí a bezodkladně zahájila společně s ostatními svědky nepřímou masáž hrudníku. Resuscitaci prováděla nejen do příjezdu záchranářů, ale i pod vedením profesionálů asistovala při záchranné akci až do ukončení zásahu.

Naše žákyně prokázala nejen schopnost pohotově a správně jednat, ale ctí ji také veliká skromnost. Okolí se totiž o jejím činu dozvědělo až z pochvalného dopisu od zdravotníků z RZP. Pochvalu Eva rovněž obdržela od vedení školy.

A za nás ostatní – palec nahoru, jsi borec, Evi!!!