Příprava oslav 120 let gymnázia

V roce 2019 si připomene Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, významné jubileum. Gymnázium bude slavit 120. výročí.

Ředitel školy RNDr. Václav Klement pověřil vedením přípravného výboru oslav Mgr. Ivanu Voženílkovou. Češtináři a historici PhDr. Radek Mikulka a PhDr. Jan Adamec již začali shromažďovat podklady pro Almanach. Proběhlo i jednání s Mgr. Danuší Wetterovou, její starostí bude počítačové zpracování jak Almanachu, tak dalších informací. Spolupracovat budou PR školy Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Iveta Höferová. Dalším členem přípravného výboru je Mgr. František Herman.

Rámcový plán oslav je připraven takto: doprovodné akce se uskuteční v září – říjnu 2019, hlavní oslavy proběhnou v sobotu 21. 9. 2019 podle následujícího harmonogramu:

  • 9:00 – 14:15 Den otevřených dveří – pořadatelé oslav srdečně zvou k prohlídce budovy celé školy (gymnázia i SOŠ) občany Vyškovska, i když nejsou absolventy školy. Bylo by škoda neumožnit zájemcům zhlédnout to, co bude při příležitosti oslav prezentováno.
  • 10:00 – 10:45 Mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie sloužená za zemřelé profesory, zaměstnance a studenty školy, při obřadu zpívá PSAT.
  • 14:30 – 15:00 Slavnostní shromáždění pedagogického sboru, zaměstnanců, žáků a absolventů na Masarykově náměstí.
  • 15:00 – ??? Absolventské srazy po jednotlivých třídách. Gymnázium a SOŠZE Vyškov nebude organizovat absolventské srazy. Pokud chtějí absolventi v oslavách výročí školy pokračovat, je to v režii tříd a jejich svolavatelů (např. zajištění společného posezení apod.). 

Vedení školy zve k účasti i absolventy Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické a absolventy bývalých škol (zemědělská škola, agropodnikání apod.). Oslavy 130 let zemědělského školství ve Vyškově proběhly v září 2018.
 

Rozhodnete-li se naši školu podpořit formou finančního či věcného daru, kontaktujte, prosím, vedoucí ekonomického úseku Ing. Lucii Válkovou, tel. 603 569 914, e-mail: lucie.valkova@gykovy.cz.

Případně můžete sponzorské dary poskytnout na místě oslav 21. září 2019 u stánku ve vestibulu gymnázia na základě darovací smlouvy.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Voženílková, zástupkyně ředitele
telefon: 773 454 602, email:  ivana.vozenilkova@gykovy.cz