Zdravotníky na zkoušku

V pondělí 11. 12. 2017 pořádaly zdravotnické obory na Gymnáziu a SOŠZE ve Vyškově projektový den s názvem Staň se na den žákem naší školy. Do školy byli pozváni žáci devátých tříd nejen vyškovských škol, ale i z celého okolí. Budoucí studenti se seznámili s novým prostředím i se specifickou problematikou našich studijních oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Během dopoledne si zájemci o studium osvěžili znalosti lidského těla, nahlédli do tajů psychologie, vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci i péči o nemocného.

Jejich zaujetí i nadšení nás velmi potěšilo a věříme, že tahle „ochutnávka“ pro ně byla přinejmenším zajímavou zkušeností, která je možná nasměruje i na jejich budoucí profesní dráhu.
vyučující odborných zdravotnických předmětů