Výběrové řízení nanečisto 2017

Gymnázium a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 4. ročníku oboru obchodní akademie již tradiční akci „Výběrové řízení nanečisto“. V letošním roce si žáci mohli vybírat z pracovních míst, která nabízely hned čtyři firmy. Posilu do svého týmu hledala brněnská firma Sanasport, zaměřující se na prodej sportovních potřeb, ekonomku potřebovala Knihovna K. Dvořáčka Vyškov, obchodního zástupce hledalo TSM Vyškov a na místo asistentky vyhlásil výběrové řízení MěÚ Vyškov.


Vypracovat životopis, napsat žádost o místo, zjistit si údaje o firmě a připravit se na samotné výběrové řízení vyžaduje čas, snahu a píli, kterou do přípravy musí uchazeč vložit. Tuto snahu je pak třeba ještě zúročit před tříčlennou výběrovou komisí, tvořenou vedoucími zástupci jednotlivých firem a zástupci naší školy, včetně pana ředitele RNDr. Václava Klementa. Zvládnout trému, stres a ostych, když máte před sebou významné osobnosti a za sebou jako diváky své spolužáky, není vůbec lehké.

Každé výběrové řízení mělo svá specifika. Zástupci z firmy Sanasport, kde je vedoucím sítě prodejen Ing. Jan Breburda, měli připravenu pestrou škálu otázek. Mě zaujala otázka: „Jak byste popsala barvu mé obuvi slepému zákazníkovi?“  A takových, včetně simulovaného telefonního hovoru, bylo více. Zástupkyně ředitele paní Jaroslava Barová a ekonomka paní Soňa Křetínská z Knihovny K. Dvořáčka měly dotazy směřované k ekonomické oblasti. Uchazeči reagovali např. na otázky týkající se českých účetních standardů, příspěvkových organizací, výkaznictví apod. Zajímavé byly i dotazy paní Ing. Ireny Spirové, ředitelky firmy TSM Vyškov. V nich měli uchazeči především předvést svůj přehled o firmách ve Vyškově, ve kterých by bylo možné nabízet vzdělávací kurzy. MěÚ Vyškov zastupoval vedoucí personálního oddělení Mgr. Josef Pitela a pan Dominik Hulman z živnostenského odboru. Ti prověřili uchazeče nejprve diktátem a testem z všeobecného přehledu. Poté následovaly pohovory. Všechny firmy kladly důraz i na jazykovou připravenost uchazečů.

Pro firmu Sanasport byla nejlepším kandidátem Tereza Studňařová, Knihovna K. Dvořáčka se rozhoduje mezi Denisou Tománkovou a Terezou Makovickou, požadavky firmy TSM nejlépe splňovala Marie Adamcová a ekonomickou pozici by MěÚ Vyškov nabídl Lucii Tutkové.

Velkou část svého života studujeme a následně ještě větší pracujeme. Pokud je to práce, ke které naše studium směřovalo, která nás zajímá, naplňuje a baví, pak je to velké štěstí. Nic není zadarmo, ale pokud o něco člověk opravdu stojí, musí přinést nějaké oběti ať již časové, finanční či jiné. Každá firma hledá toho nejlepšího a dnes je z čeho vybírat. Na jedno pracovní místo se zpravidla hlásí 20 – 40 uchazečů, a uspět může jen jeden. Současně však platí nenechat se odradit prvním neúspěchem a zkoušet uspět znovu. I neúspěch nás posiluje a přináší poznání pro další příležitost.

Ing. Drahomíra Hýžová