Letní škola angličtiny 2017

Intenzivní kurz konverzační angličtiny s rodilými mluvčími přímo na naší škole pro všechny věkové kategorie od 11 let věku se uskuteční v týdnu 28. 8. – 1. 9. 2017, rozsah kurzu je 30 vyučovacích hodin konverzační angličtiny, cena 1700 Kč. Skupiny budou rozděleny dle věku a úrovně. Přihlásit se může každý, kdo má zájem zlepšit svou úroveň angličtiny či překonat jazykovou bariéru.

Cílem kurzu konverzační angličtiny je zdokonalit jazykové dovednosti studenta použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, zároveň také zvýšit sebejistotu studenta při mluvení o běžných tématech (koníčky, hudba, cestování a jiné). Důraz je kladen především na „rozmluvení“ i méně průbojných studentů.

 

  • aktivní a zábavná forma učení pod vedením zkušených a kvalifikovaných učitelů
  • kurzy vedeny rodilými Angličany a Američany, kteří používají pro studenty zajímavé a obohacující inovativní metody (hry, aktivity, scénky, dialogy)
  • vyučování přímo na škole
  • kurzy trvají od pondělí do pátku v rozsahu šesti vyučovacích hodin (cca 9:00 – 15:00, s přestávkou na oběd)
  • velikost skupiny max. 12 studentů
  • konverzační témata si mohou studenti vybrat sami
  • po absolvování kurzu certifikát pro každého studenta

Přihlášky a bližší informace:

Mgr. Petra Nedomová
Tel.: 724 080 016
E-mail: petra.nedomova@gykovy.cz