Na chvíli francouzskými průvodci

Stalo se, že jsme my, maturanti z francouzského jazyka, jeden chladný dubnový čtvrtek vzali svoji blížící se maturitu opravdu věcně a chopili se příležitosti přivítat rodilou mluvčí a procvičit si tak mluvený projev v našem maturitním předmětu. Lea, mladá studentka pedagogiky z Rennes, která je nyní stážistkou působící na Francouzské alianci v Brně, s námi strávila celé dopoledne, během kterého jsme ji provedli Vyškovem, upozornili na nejdůležitější památky města a nechyběla ani prohlídka školy. Také Lea si pro nás připravila několik aktivit zaměřených na vzájemné sblížení a zlepšení komunikačních dovedností ve francouzském jazyce. Celé dopoledne tak bylo velmi příjemnou a obohacující zkušeností, za kterou jsme velmi vděční našim vyučujícím. Doufáme, že se nám i v budoucnu naskytnou další příležitosti poznat nové přátele a kulturu.

Tereza Fusková, O.B