Mezinárodní Skype videokonference Vyškov – Moskva 2017

V pondělí  13. 2. 2017 se studenti ruského jazyka  tříd 3. A, 3. B, MA, MB, OA, OB a 4. B a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference na téma „Světem hudby“  v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla hudba se zaměřením na to, co v současné době poslouchá mladá generace v obou zemích, výuka hudební výchovy v rámci ŠVP a možnosti, kde se učit hře na hudební nástroj nebo zpěvu nad rámec školní výuky.

Akci samé předcházela dlouhodobá aktivita – vybrání a sestavení seznamu písní, které poslouchá současná mládež v obou zemích, zaslání seznamu partnerům, jejich poslech a volba těch, které se nejvíc líbily. Vítězné písně spolu s komentářem byly představeny v průběhu videokonference.

Po úvodu, kdy koordinátorka z naší školy videokonferenci zahájila a obě školy se navzájem pozdravily a představily účastníky, dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících ústní prezentace k výše zmíněným bodům.   Po prezentacích následoval i zpěv a hudba – opět v  podání zúčastněných žáků.

Za naši školu vystupovali Veronika Trávníčková, MB, Izabela Adamcová, MB, Anna Alánová, 3.A, Vendula Gottvaldová, 3.B, Karolína Kapounková, MA, Dušan Morbitzer, MB, Vojtěch Adam, OA, Lucie Kupčíková, OA, Kristýna Šperková, OA, a skvěle zazpívala  Veronika Schmidtová, 4.B, s doprovodem žáků ze tříd OA a OB.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla i příjemný kulturní zážitek.

                                                                                                                                        Mgr. Zlatka Zbořilová