Přírodovědný klokan 2016

Ve středu 12. října 2016 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. 

 
V kategorii Kadet (tercie a kvarty) se účastnilo soutěže 18 řešitelů. 
 
1. Formánek Tomáš       3.TA        
2. Čáp Karel Josef      3.TA        
3. Karásková Jaroslava  3.TA        
 
V kategorii Junior (1. ročník a kvinty až 2. ročník a sexty) soutěžilo 32 studentů.
 
1. Medek Martin         1.B         
2. Korčiánová Petra     6.XB        
3. Bartík Luboš         6.XB         
 
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a věříme, že v březnu 2017 se s nimi setkáme v soutěži Matematický klokan.