Zdravotníci na mezinárodní soutěži PP

Ve dnech 22. – 23. 6. 2016 jsme se zúčastnili 22. ročníku Mezinárodní soutěže první pomoci v Jihlavě. Naši školu reprezentovali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Vojtěch Bartošek, Jakub Byrtus, Jana Moučková a Dominika Flonerová v doprovodu paní učitelky Veroniky Veselé, která nám byla po celou dobu soutěže velkou oporou.

Soutěž se konala v táboře Zálesí Mladé Bříště u Humpolce. Celkem se zúčastnilo 34 družstev, při čemž některé týmy dorazily až ze Slovenska, Německa či Rakouska.

Ihned po ubytování a prezentaci družstev nás čekala první část soutěže se 3 stanovišti, na kterých jsme ošetřovali různá zranění a akutně vzniklé stavy ohrožující život. Objevily se zde například popáleniny, zlomené končetiny i záchrana tonoucího člověka. Další den nás čekala druhá část soutěže se 4 stanovišti, kde se mimo jiné vyskytla srážka s cyklisty, automobilová nehoda či otrava houbami. Součástí soutěže byly i testy fyzické zdatnosti zúčastněných soutěžících. Během celé soutěže nás hodnotili odborníci přímo z praxe – záchranáři, kteří s námi případné nedostatky prodiskutovali ihned na místě.

Celá soutěž byla velmi poučná a my si mohli vyzkoušet naše reakce v případě poskytování první pomoci u hromadných neštěstí. Získali jsme spoustu nových zážitků, přátel a hlavně zkušeností. Doufáme, že jsme naši školu vzorně reprezentovali, i když se nám nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů.

 

Jana Moučková, 2.ZL