Exkurze do Olomouce

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

A proto dne 23. 6. 2016 studenti druhého ročníku obchodní akademie navštívili toto nádherné historické a univerzitní město. Cestou z vlakového nádraží jsme si prohlédli různé fakulty Palackého univerzity, kde někteří z nás po ukončení střední školy možná budou studovat. Dále jsme se ubírali směrem ke katedrále svatého Václava, ve které je uloženo srdce arcibiskupa a rakouského arcivévody Rudolfa Jana Habsburského, a viděli Přemyslovský palác.

Po krátké prohlídce katedrály jsme se vydali do Arcibiskupského paláce, což je oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Tato budova hostila mnoho významných osob, například papeže Jana Pavla II. Za zmínku určitě stojí rok 1848, kdy zde abdikoval rakouský císař Ferdinand a na trůn nastoupil jeho synovec František Josef I.

V poslední řadě jsme zamířili na olomoucké Horní náměstí. Při cestě na náměstí jsme nahlédli do kaple svatého Jana Sarkandera, ve které byl roku 1620 tento církevní hodnostář vyslýchán a mučen. Na Horním náměstí jsme si prohlédli zvláštní mozaikový orloj Karla Svolinského a hlavně nejkrásnější morový sloup v České republice,  památku UNESCO.  Dostali jsme se i dovnitř sloupu, což bylo pro některé z nás překvapení.  Je opravdu nádherný.

Po krátkém občerstvení jsme se vydali unavení na cestu zpět do Vyškova, ale plní krásných zážitků.

Lucia Tutková, 2. AK