Primáni zvítězili vždycky, myslí jim to matematicky!

V letošním školním roce všechny matematické soutěže opravdu ovládli studenti z PA, jmenovitě Ondřej Jakub Chromý a Martin Kužílek. Ondra byl na 1. místě a Martin hned na 2. místě v soutěžích: Klokan, na okresní úrovni v Pythagoriádě a také v Matematické olympiádě.

Jsou výborní počtáři a mají skvělé logické uvažování. Po celý rok navštěvovali nepovinný předmět Aplikace matematiky, což byla určitě dobrá matematická průprava.

Nesmíme zapomenout také na úspěšného řešitele matematické olympiády z QB. Byl jím Luboš Bártík, který obsadil krásné 8. místo z počtu 78 účastníků z celého kraje.

Blahopřejeme všem, kdo se zúčastnili těchto soutěží a stali se úspěšnými  řešiteli!

Mgr. Zuzana Ševčíková