Exkurze do Památníku moravského písemnictví

Dne 17. 6. 2016 jsme se my, studenti obchodní akademie třídy 1. AK , zúčastnili exkurze do Rajhradu u Brna. Tato exkurze doplnila učivo o středověku a rozšířila naše vědomostí z tohoto období v literatuře.

V Rajhradě jsme navštívili jak benediktinský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla, tak i Památník moravského písemnictví, ke kterému patří i benediktinská knihovna. K vidění zde byla spousta exponátů, středověkých knih i stálá expozice o nejvýznamnějších literárních osobnostech na Moravě od 9. do 20. století. Celou expozici komentoval zdejší průvodce, který nám podával výklad o každém z exponátů. Na konci prohlídky jsme také nahlédli do benediktinské knihovny, která obsahuje 65 tisíc knih. Nejsou všechny k nahlédnutí, protože jsou nesmírně cenné, mají je uloženy v depozitářích.  Některé jsou vázané v kůži, zlacené a zdobené různými ozdobami a polodrahokamy. Také jsme si mohli prohlédnout originály knih, z nichž nejstarší pocházela z 8. století . Zaujaly nás trojjazyčné kroniky i sklepení kláštera, které užívali mniši k uchovávání potravinových zásob. Maketa kláštera, který v době baroka přestavěl J. A. Santini, a krásný barokní kostel sv. Petra a Pavla, který je taky jeho dílem, všechno umocňovaly zvláštním kouzlem. Mohli jsme si také prohlédnout pergamen, na který ve středověku psali nebo opisovali knihy mniši v klášteře. Dozvěděli jsme se všechno o tom, jak se pergameny získávaly.

Rajhrad je malé městečko nedaleko Brna a klášter se stal v polovině 11. století centrem kultury a vzdělanosti na Moravě. Mottem místních mnichů bylo: Ora et labora. Celá expozice se nesla v duchu historie, která nám sloužila k přiblížení barokního literárního umění a ukázce největších literárních klenotů na Moravě.  

Nikola Hrůzová, 1. AK, a spolužáci 1. AK