Matematický Náboj 2016

Dne 15. 4. 2016 se na dvanácti různých místech ve střední Evropě konala matematická soutěž Náboj. Naši školu reprezentoval tým ve složení Martin Orság (XB), Ladislav Nagy (2. A), Vojtěch Šišma (2. A), Luboš Bartík (QB) a Pavel Kinc (QB). Své síly změřili s celkem 418 dalšími týmy z Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska, Německa a samozřejmě Česka. Na soutěžním místě (Opava) skončil náš tým na 3. místě, v rámci celé České republiky pak skončil na 6. příčce. V mezinárodním měřítku se tým umístil na pěkném 43. místě. 

Jedná se o dvouhodinovou soutěž, ve které se pětičlenné týmy snaží vyřešit co nejvíce matematických úloh. Týmy jsou rozděleny do dvou kategorií podle věku soutěžících. Na začátku soutěže dostane každý tým obálku se šesti úlohami. Jakmile nějakou úlohu vyřeší, odnese ji ke kontrole správnosti. Za správně vyřešenou úlohu dostane tým bod a další úlohu k řešení.

 

Trochu mě překvapil typ úloh, které se na soutěži řešily. Spíše než o aplikaci složitějších matematických postupů šlo o logické přemýšlení a správné použití základních matematických operací. Proto se v úlohách většinou nepoužívaly logaritmy, kombinace, nebo dokonce integrály, ale šlo spíše o analyzování problému, který po správném pochopení nebyl matematicky moc složitý. Právě to, že byl kladen tak velký důraz na správný rozbor příkladu, nutilo tým ke spolupráci a k diskuzi o příkladech, když přišly na řadu ty složitější.  

 

Ladislav Nagy

 

Více informací o soutěži najdete na https://math.naboj.org/