Studentský summit se blíží do finále 2016

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá AMO (Asociace pro mezinárodní otázky). Letos se již XXI. ročníku účastní 2 studentky našeho gymnázia – Zuzana Konečná (OA) a Kateřina Kavková (OB).

Pražský studentský summit je ideálním projektem pro všechny, kteří se zajímají o aktuální dění ve společnosti. Dává mladým lidem možnost prohloubit si své znalosti v oblasti mezinárodního dění a zároveň napomáhá ke zdokonalení rétorických, prezentačních a argumentačních schopností.

Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a Visegrádské čtyřka). 

Studentský summit se skládá z 5 přípravných setkání a závěrečné několikadenní konference. Pro účastníky je připraveno mnoho doprovodných akcí, např. návštěvy ambasád, exkurze na vojenskou základnu, zájezd do Vídně aj. Přípravná setkání jsou obohacena panelovými diskuzemi, ve kterých se jako hosté objevují lidé z různých společenských odvětví, např. Jiří Dienstbier, Dominik Feri, David Smoljak, Radek Špicar, Jan Skopeček aj.

XXI. ročník Pražského studentského summitu v aktuálních měsících vrcholí. Před námi je pouze poslední přípravné setkání, návštěvy ambasád a závěrečná konference. Ráda bych se s vámi podělila o mé zážitky ze čtyř uplynulých workshopů.

Na summitu se účastním modelu OSN, který se dále dělí do jednotlivých orgánů, např. Rada bezpečnosti – UNSC, Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN nebo Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO. Náš stát – Ghanu zastupuji v orgánu UNESCO. Mezi probírané body agendy patřilo téma ochrany památek v zemích ohrožených válečnými konflikty nebo integrace uprchlíků do vzdělávacího systému. Psaní stanovisek na tato obtížná témata se mi nejdřív zdálo jako nesplnitelný úkol, ale později byla má stanoviska lepší a lepší. Na workshopech jsme si vyzkoušeli simulace jednání, seznámili jsme se s jednacím řádem UNESCO a v neposlední řadě jsme prošli mnoha rétorickými aktivitami, které nás nejenom pobavily, ale i posunuly dál.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že summit není pouze o zdokonalování řečnických schopností a umění vystupování. Na summitu vás nejvíce ovlivní lidé, které potkáte, se kterými se spřátelíte a se kterými summit prožijete.

Kateřina Kavková, OB