Okresní kolo Olympiády v jazyce českém

V pondělí 8. února 2016 se ve středisku volného času Maják konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžili zástupci ZŠ a víceletých gymnázií, ve II. kategorii zástupci středních škol. Tato soutěž se koná každý rok a nebývá lehká, sestává se z mluvnické a slohové části. Soutěžící potřebují sumu vědomostí, jazykový cit, slohové nadání a pověstnou kapičku štěstí. Úkoly letošního, již 42. ročníku byly zvlášť náročné, zejména v I. kategorii. Je potěšitelné, že právě v této kategorii zvítězila Markéta Kavková, studenta KA. Ve II. kategorii obsadil 2. místo

Vojtěch Drábek z QA. Oba soutěžící postupují do krajského kola, které se koná 11. dubna v Brně.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy nejen jim dvěma, ale i Veronice Tupé, Evě Sabové a Ivě Hudcové, které nás zastupovaly se ctí.

 

Mgr. Věra Kubaláková