Statistika jinak

Ve středu 10. 2. 2016 si studenti 2. AK oboru obchodní akademie prakticky vyzkoušeli princip sběru, zpracování a využití statistických dat. Na konkrétních úkolech lépe pochopili důležitost statistiky a vyzkoušeli si ve třídě základní statistické metody. Při zpracování údajů žáci pracovali v týmech a využívali výpočetní techniku. Na závěr interpretovali tabulky, diagramy a grafy a rozlišovali rozdíly v zobrazení obdobných souborů vzhledem k jejich odlišným charakteristikám.

Někteří žáci využili i datových souborů z Českého statistického úřadu. Tento způsob práce byl pro studenty přínosem a snadněji tak mohli proniknout do problematiky statistiky.

Mgr. Olga Kaňová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov