První setkání s praxí

Na mou první praxi jsem se velice těšila. Jako studentka druhého ročníku oboru obchodní akademie na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov jsem první praxi vykonávala ve firmě TSM, spol. s r. o., která nám vytvořila moderní a velice příjemné pracovní prostředí.

Náplň týdenní praxe byla velice pestrá. Vykonávala jsem zde administrativní práce, archivovala a kontrolovala dokumenty, učila se komunikovat s klientem a spoustu dalších zajímavých činností. Mimo těchto aktivit jsem nahlédla do živnostenského a obchodního rejstříku. Zjistila jsem, jakou živnost firma vykonává, kdy byla založena a jakou má právní formu podnikání. Také jsem nahlédla do administrativního registru ekonomických subjektů a dočetla jsem se o různých dotacích, které firma čerpá.

Dny ubíhaly rychle a nastal konec týdne, což znamenalo konec praxe. Jsem nadmíru spokojená s činnostmi, které jsem zde mohla dělat. Využila jsem své teoretické znalosti v praxi a také jsem se toho spoustu nového naučila.

Na závěr bych chtěla poděkovat firmě TSM, spol. s r. o., za obrovskou ochotu, trpělivost a umožnění výkonu odborné praxe.

 

Lucia Tutková, studentka obchodní akademie