Přijímací řízení nanečisto

Studenti 4. ročníku Gymnázia SOŠZE Vyškov, oboru Obchodní akademie, si vyzkoušeli, jaké to je účastnit se výběrového řízení na vybranou pracovní pozici.

Díky úspěšné spolupráci MěÚ Vyškov, který zastupoval pan Mgr. Josef Pitela a Dominik Hulman, a firmy TSM, s. r. o., s její ředitelkou Ing. Irenou Spirovou a Mgr. Klárou Gottwaldovou se podařilo vytvořit podmínky pro simulování situace výběrového řízení. Není lehké uspět na trhu práce, ale být co nejlépe připraven je základem. Uchazeč o práci musí zvládnout napsat správně životopis, žádost o místo, popř. i průvodní dopis. Toto je první vizitka, kterou se mu pootevírají vrátka k pozvánce na výběrové řízení.

O tom, že není dobré podcenit přípravu pro pohovor, se přesvědčili i naši studenti. Uspět může vždy jen jeden. Cílem této akce však nebylo získat pracovní místo, ale nabrat zkušenosti a poučit se pro praxi, která může být pro některé maturanty již velmi aktuální.

Ing. Drahomíra Hýžová