Netradiční hodina ekologie

Jaký je význam druhové rozmanitosti pro život na Zemi? Jaké jsou příčiny úbytku, jeho důsledky a možná řešení? Studenti 1. ročníku obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov hledali odpovědí pomocí skupinových aktivit v rámci výukového programu Biodiverzita doma i ve světě.

Tento seminář se uskutečnil v pondělí 21. 12. 2015 a jeho cílem bylo také představit různé možnosti ochrany přírody a náměty na konkrétní činnosti. Zástupci z hnutí Brontosaurus také informovali žáky o akcích, které toto hnutí organizuje. Seminář proběhl ve skvělé přátelské atmosféře a všichni byli spokojeni.

Mgr. Olga Kaňová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov