Versuch´s mal in Deutschland!

Projekt Česko-německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou! – Versuch´s mal in Deutschland!“ se koná v roce 2015 již pojedenácté. Hlavní myšlenka – informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu. Tentokrát se informačního setkání zúčastnili studenti 3. ročníku obchodní akademie.

Nabídka projektu je velmi široká – od krátkodobých setkání, workshopů, workcampů, přes evropskou dobrovolnickou službu až po praktika a studijní pobyty. Cílem informačních setkání není pouze výklad, ale předání žákům a učitelům co nejvíce informací zábavnou formou a v příjemné atmosféře. Proto je prezentace prokládána i interaktivními tematickými hrami a hlavně vlastními zkušenosti referentů.

Ing. Jitka Hučíková