Zuzka opět zabodovala!

Napsala čtvrtou nejlepší esej v angličtině na zadané téma a zajistila si tak opětovně účast na Studentském summitu v Praze. Zuzana Konečná  (OA) zúročila svůj dlouhodobý zájem o mezinárodní vztahy a především zkušenosti z předchozího ročníku tohoto celostátního projektu. Od listopadu do dubna bude reprezentovat naši školu v modelu NATO.

Model NATO je vzdělávací program určený pro české středoškolské studenty, který simuluje jednání a rozhodovací proces nejvyššího orgánu Aliance, Severoatlantické rady. Při jednání je každý stát zastoupen jedním velvyslancem a celkem se tak modelu účastní 28 studentů. Zuzka letos zastupuje Polsko.

Cílem projektu je zvýšit povědomí českých studentů a prohloubit jejich znalosti o současných bezpečnostních otázkách a fungování NATO. Snaží se přispět i ke zlepšení jazykových dovedností studentů, neboť jednání jsou vedena výhradně v angličtině. Projekt dále klade důraz na rozvoj kritického myšlení, tvorby a formulace vlastního názoru a veřejného vystupování.
    
Vybraní studenti se zúčastní série pěti přípravných workshopů. V průběhu těchto setkání získají základní informace o bezpečnostní problematice i samotné Alianci a vylepší si své komunikační schopnosti. Model NATO vyvrcholí závěrečným jednáním v rámci Pražského studentského summitu na jaře 2016.

Zuzce blahopřejeme a těšíme se na informace a zážitky z workshopů.