Mezinárodní projekt „Dialog kultur” pokračuje

I ve školním roce 2015/2016  plníme úkoly nad rámec výuky RJ  v rámci  mezinárodního projektu “Dialog kultur”. Plán společných aktivit na další období  byl vypracován po vzájemné dohodě obou škol  a obsahuje opět úkoly, které kladou důraz na mezipředmětové vztahy, využití moderních technologií a rozvoj komunikačních dovedností.

Úkoly 3. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízu  a soutěž  referátů  na téma „Znáte významné osobnosti naší země?“, videokonferenci zaměřenou na literaturu spojenou s recitací básní,  vytvoření koláží a prezentací „Představujeme významné osobnosti naší země“. 

V současné době pracujeme na prvním úkolu – vytvoření kvízu, který zahrnuje  otázky na znalost českých (i československých) osobností z mnoha různých oblastí –  vědy, sportu, historie, filmu i politiky.