Den památek 2015 v klášterním sklepení

Klášterní sklepení pod vyškovským hřbitovem se na Den památek 2015 opět proměnilo v netradiční výstavní prostory. Letošní výstava fotografií a kreseb nesla název „My tady ležíme… Proč?“  Mottem výstavy byla slova Jana Masaryka: „… dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír…“

Kurátorem výstavy byl Jiří Lelek.  Výstava samotná se sestávala z několika částí. Již podruhé se ve Vyškově představil žilinský fotograf Ladislav Madlenák, který letos vystavil soubor fotografií slovenských kostelíků. Naopak poprvé své kresby vystavovala mladá výtvarnice Anna Sedláčková, studentka Gymnázia a SOŠZE Vyškov. Soutěžní část nazvanou Památníky první a druhé světové války připravili studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov ve spolupráci s Mgr. Ivetou Höferovou a Mgr. Janou Kolčářovou, která rovněž přispěla několika fotografiemi, tentokrát památníků z italské fronty první světové války.

Výstava byla otevřena vernisáží v pátek 11. 9. 2015 v 17 hodin, a to zcela netradičně  – formou performance a happeningu se sami účastníci podíleli na instalování výstavy. Po celou sobotu a neděli již tradičně návštěvníky provázeli sklepením studenti z gymnaziálního projektu Oživlá historie.  V neděli sklepení s výstavou navštívila mimo jiné i dcera hudebního skladatele Antonína Tučapského.