Projekt Dialog kultur rozvíjí mezipředmětové vztahy

Ve druhém pololetí se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou Naše město, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu,  informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou výkresů, koláží a prezentací představit město Vyškov – jeho historii i současnost, památky, turistické atrakce i to, jak se stará o životní prostředí. Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde byly vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak hodnotili práce, které nám zaslala partnerská škola. Nejlepší z nich byly také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispěla nejen ke zpestření výuky RJ, ale i k prezentaci naší školy a našeho města v zahraničí.