Šimon Pavlas úspěšně zvládl finále Ekonomicko-manažerské olympiády 2015

Jako druhý nejlepší z 2082 studentů ze 108 středních škol České a Slovenské republiky, postoupil Šimon Pavlas, student třetího ročníku gymnázia, do finále Ekonomicko-manažerské olympiády. Finále proběhlo 19. června 2015 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně s pokračováním do neděle 21. června 2015 v Sidonii.

Na finalisty byly kladeny vysoké nároky, jako tomu bylo za dob Tomáše Bati. V rámci prodlouženého víkendového pobytu pronikli do života mladých žen i mladých mužů v legendárním Baťově sytému vzdělávání. Ten si kladl za cíl vychovat z mladých lidí samostatně myslící osobnosti, které naleznou rovnováhu mezi svým soukromým i pracovním životem.

Hodnocení výsledků finalistů Ekonomicko-manažerské olympiády respektovalo základní principy zmíněného Baťova systému vzdělávání. V první části olympiády byly hodnoceny znalosti zaměřené na matematiku a logiku, všeobecný ekonomický přehled, ekonomiku, management a na porozumění anglickému textu (50 % z celkového hodnocení), druhá část byla zaměřena na „soft skills“ finalistů, kteří byli vedeni k hospodárnosti, která se promítala do celkového hodnocení olympiády z 25 %. K evidenci hospodárnosti soutěžících sloužily tzv. ročenky, do kterých jim jejich vychovatelé zapisovali získané i stržené finance. Dalších 25 % z celkového výsledku olympiády mohli finalisté získat v rámci svých družin, do kterých byli rozřazeni při přijetí do internátu v RC Pohoda, Sidonie. V těchto družinách se předpokládala spolupráce a 100% nasazení. Jednotlivé družiny mezi sebou soutěžily a snažily se vybudovat co největší sociálně soběstačné město – Zlín.

Finále Ekonomicko-manažerské olympiády se zúčastnilo 52 finalistů, kteří bojovali o přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky (FaME). Šimon Pavlas vzorně reprezentoval Gymnázium a SOŠZE Vyškov a byl přijat ke studiu na FaME v akademickém roce 2016/2017. Díky svým výborným znalostem, dovednostem, vlastnostem a schopnosti pracovat v týmu se umístil na krásném 4. místě.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Ing. Alena Podolanová a Mgr. Jana Plevová

 

   

   

Další foto najdete na adrese: www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/finale-ekonomicko-manazerske-olympiady-2015.