Exkurze „Vodní hospodářství“

9. června 2015 jsme s žáky druhých ročníků zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta podnikli již tradiční exkurzi věnovanou úpravě pitné vody z Opatovické přehrady.  

Opatovická přehrada, k níž jsme došli pěšky, dala žákům jedinečnou možnost seznámit se nejen s principem, na jakém funguje přehradní nádrž, a s historií tohoto vodního díla, ale podívat se i do chodeb pod přehradní nádrží.

Odtud jsme se přesunuli do Lhoty k čističce vody, kde žáci zhlédli celý proces úpravy povrchové vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m, na pitnou vodu. Ta je pak ze zásobních nádrží samospádem vypouštěna potrubím do domácností ve Vyškově, Slavkově a Bučovicích. 

Ze Lhoty jsme přešli do Hamilton na autobus, který nás dovezl do Vyškova.

Lenka Molčanová a Miloš Holzer