Učíme se v praxi

Ve čtvrtek 19. března 2015 se žáci 4. EL pod vedením Ing. Lenky Molčanové zúčastnili přednášky v Komerční bance, a.s., ve Vyškově na téma „Platební prostředky v zahraničním obchodě“.

Přednášku zahájil Ing. Jarmil Vlach, bankovní poradce TOP SB, a seznámil zúčastněné s principy platebních prostředků v zahraničním obchodě. Konkrétně s hladkými platbami, dokumentárním akreditivem a dokumentárním inkasem.

V další části nás specialistka na depozitní produkty seznámila s principem vedení běžného účtu a studentského konta.

Na závěr přednášky pokladní banky Alena Chromá ukázala žákům ochranné prvky českých bankovek a názorným způsobem předvedla ukázky padělaných bankovek.

Součástí přednášky byl krátký kvíz. Za správné odpovědi získali žáci drobné dárky.

Informace získané z výkladu mohou letošní maturanti zužitkovat jak při odborné části ústní maturity, tak i v běžném životě.

 

Alena Lusková, Ing. Lenka Molčanová