Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ 2015

V úterý 17. 2. 2015 proběhlo školní kolo Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ vyhlašované MŠMT a organizované Jednotou českých matematiků a fyziků. Úkolem studentů bylo samostatně řešit zajímavé zadané úlohy z různých oblastí matematiky, jejich obtížnost byla odstupňována dle věkových kategorií. Soutěžící tak mohli vyzkoušet své matematické dovednosti a schopnosti.

Výsledky školního kola:
1. ročník
1. místo: Hana Svobodová, 1. AK
2. místo: Radek Plhal, 1. AK
3. místo: Marie Koudelková, 1. AK
2. ročník
1. místo: Kateřina Machová, 2. AK
2. místo: Josef Charvát, 2. AK
3. místo: Tomáš Hlobil, 2. AK
3. ročník
1. místo: Jiří Formánek, 3. AK
2. místo: Kristýna Maulová, 3. AK

Mgr. Kaňová