Kurz komunikačních dovedností

 V rámci projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ za podpory ESF a státního rozpočtu ČR se naši pedagogové zúčastnili třídenního kurzu na MFF UK v Praze s lektorem Jakubem Švecem. 

 
Během lekcí si procvičili řešení komunikačních situací souvisejících s kázní žáků. Jedná se zejména o situace při výuce přírodovědných předmětů, které ohrožují hladký průběh hodiny. Součástí kurzu byl i nácvik vybraných komunikačních postupů a řešení situací z praxe. Modelovali a simulovali různé chování žáků během výuky a experimentovali s tím, jak na takové chování reagovat a co to udělá. Ujasnili si, jak funguje „řízení“ (veškeré výchovné postupy, kdy vytváříme tlak) a „vedení“ (způsoby komunikace, kdy vytváříme prostor). Prozkoumali, ve kterých chvílích je lepší žáky „řídit“ a kdy je lepší je „vést“. Mnohé situace byly natáčeny na video a následně rozebírány. Při videotréninku působil lektor spíše jako moderátor a aktivita byla na straně účastníků. Každý z nich, učitelů gymnázií a středních odborných škol, také přivítal možnost podělit se se svými zkušenostmi s kolegy z jiných škol.
 
Mgr. Romana Orságová, Mgr. Danuše Wetterová