Oživlá historie 2014 – Vyškov v roce 1805

Město Vyškov, Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov a kluby vojenské historie připravily pro vyškovské publikum již tradiční akci Tažení roku 1805 – Vyškov v roce 1805.

Již krátce po poledni v úterý 25. listopadu 2014 spatřili diváci na Masarykově náměstí historické ležení vojska v dobových uniformách a večer se mohli obdivovat ukázce bojů, které probíhaly ve Vyškově v roce 1805.  Účinkující předvedli podle scénáře a režie Jany Kolčářové nejen jezdeckou šarvátku a boj o rakouské dělo, ale i nelehký úděl města ve válečných dobách, včetně operace ruky francouzským chirurgem. V letošním roce byla do ukázky zařazena také krátká pasáž z románu Vojna a mír ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, v němž je několik stran věnováno dění ve Vyškově v roce 1805. Poté ve středu ráno 26. listopadu 2014 Vyškované ještě zhlédli malou historickou vojenskou přehlídku a pochod 4. kolony tehdejšího vojska do Hlubočan a Kučerova. V rolích dobových civilistů se opět představilo 25 studentů zapojených do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Do letošní rekonstrukce dobových událostí se zapojili dokonce účastnici z francouzské Provance.

Doprovodnými akcemi byla výstava Vyškov v roce 1805 ve fotografiích Karla a Ondřeje Florykových a ve světové literatuře, kterou si mohli návštěvníci prohlédnou v Muzeu Vyškovska, a výstava Vyškov v roce 1805 v TIC Vyškov. Nechyběla ani přednáška RNDr. Aloise Klevety na téma Slavná návrší slavkovského bojiště.

Vedení města vyjádřilo poděkování všem organizátorům akce, zejména Janě Kolčářové, řediteli MKS Luboši Kadlecovi, všem účinkujícím v dobových uniformách a kostýmech, Městské policii Vyškov, hasičům, Zooparku Vyškov, Bistru Napoleon, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, Muzeu Vyškovska, firmě Trasig. Organizátoři děkují za finanční podporu akce JMK, Městu Vyškov a Českomoravskému štěrku, a. s.